Advertentiemogelijkheden

Maak kennis met het Tijdschrift voor Yoga en vraag een proefnummer aan!

Maak daarvoor € 8,95 o.v.v. ‘proefnummer’ over op rekeningnummer (IBAN) NL49 INGB 0006 2179 05 t.n.v. Yoga Publicaties te Almere.

Denk er aan uw adresgegevens te vermelden. Na ontvangst van uw betaling wordt het proefnummer u zo snel mogelijk toegezonden.