Verkooppunten TvY

Bekijk hier het overzicht.

Colofon

Uitgave
Tijdschrift voor Yoga te Almere
www.yoga.nl

Uitgever: Gert-Jan Overdijkink

Hoofdredacteur: Corine Lepoutre

Redactie: Ron van der Post en Flor Stickens

Eindredactie: K&T Productions
E. redactie@tijdschriftvooryoga.nl

Advies: Marjo Havinga

Vier nummers per jaar, 1-3, 1-6, 1-9 en 1-12

Inleveren kopij en reservering advertenties: uiterlijk twee maanden voor de verschijningsdatum

Abonnementenadministratie door Abonnementenland (kortweg Aboland)

Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
T. 0251-25 79 24 (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur)
I. www.aboland.nl
E. klantenservice@aboland.nl
twitter: @Aboland_klanten

Losse nummers (inclusief verzendkosten) € 8,95

Advertenties:
E. advertenties@yoga.nl

Ontwerp: Onck Grafisch ontwerp, Amsterdam

Druk: Drukkerij Trepico BV, Nijkerk

Verantwoordelijk uitgever voor België
Fabienne de Croo, Koningin Astridlaan 37A, 2950 Kapellen te BELGIË

De redactie onderschrijft niet noodzakelijkerwijs alle meningen, gegeven in niet redactionele artikelen. De uitgever noch de redactie aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van ingezonden berichten en advertenties. ©  2018 – niets uit de uitgaven mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Er is naar gestreefd de auteursrechten op de illustraties te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de redactie wenden.

European Union of Yoga

Cadeautip!

Mis geen nummer

Ons laatste nummer