Stichting Yoga & Vedanta

Stichting Yoga & Vedanta werd opgericht in 1957 en groeide van een kleine kring van yoga-vrienden tot de grootste yoga-organisatie in Nederland. Grote bijdragen aan deze ontwikkeling zijn geleverd door de arts Rama Polderman, één van de mensen die de yoga meenam uit het Oosten, en de publicist Wolter Keers.
Zij vonden hun inspiratie vooral bij de voornaamste filosofische stroming van het Hindoeïsme, de ‘Vedanta’.

Yoga heeft een eigen en unieke functie in onze samenleving. Yoga beoogt de geestelijke en fysieke facetten van het individu in balans te brengen. Als de beoefenaar van yoga de onderdelen ervan begrijpt, heeft deze een complete filosofie tot zijn beschikking die hem een rationeel begrip geeft van de aard van het bestaan, de menselijke natuur en de relatie hiertussen. Daarom moedigt de Stichting Yoga & Vedanta de bestudering en de praktische beoefening ervan aan in een aan de Nederlandse samenleving aangepaste vorm. Zo werden tijdschriften, boeken en brochures uitgegeven, lezingen georganiseerd, grammofoonplaten gemaakt en studiegroepen opgezet. Maar de voornaamste activiteit is het vakbekwaam opleiden van yoga docenten, het organiseren van bij- en nascholing voor deze docenten en het geven van voorlichting over yoga in de ruimste zin van het woord.

Vanuit de stichting zijn en worden veel ideeën en initiatieven geboren. Onderdelen van de stichting zijn in de loop der jaren verzelfstandigd en nemen nu een geheel onafhankelijke plaats in op de resp. werkgebieden, zoals bijvoorbeeld de Vereniging van Yoga-leerkrachten Nederland, de Ramakrishna Vedanta Vereniging, de Stichting Yoga Publicaties en vele zelfstandige yoga centra. De opleiding is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN). De stichting werkt samen met yoga organisaties in binnen en buitenland en is rechtstreeks verbonden aan de Europese Yoga Unie. Bij deze organisatie zijn (na een toelatingsprocedure) alle belangrijke yoga organisaties in Europa aangesloten. Voor Nederland is dat de Stichting Yoga & Vedanta en de Vereniging Yogadocenten Nederland. Jaarlijks wordt eind augustus in Zwitserland een internationale yoga week georganiseerd, die via de aangesloten organisaties toegankelijk is voor docenten, yoga cursisten en belangstellenden.

De activiteiten van de Stichting Yoga & Vedanta worden gecoördineerd vanuit het secretariaat in Utrecht.