Doelstelling

Het doel van de vierjarige opleiding is de student op een verantwoorde wijze yogales te leren geven. Dit houdt in dat de student een vormings- en ontwikkelingsproces ondergaat en zichzelf bepaalde theoretische en praktische kennis dient eigen te maken.

  • Uitermate belangrijk is de gerichtheid op een diepgaande persoonlijke ontwikkeling van de student ondersteund door de Vedanta filosofie. In de opleiding zullen mogelijkheden worden geboden om de eigen yoga te intensiveren en te verdiepen.
  • De kennis die in de vakken van de opleiding wordt aangereikt is zowel praktisch als theoretisch.
  • Van groot belang is de intentie en het vermogen om kennis over te dragen en individuen en groepen te begeleiden op hun yoga weg. Didactiek speelt hierbij een grote rol.

De eerste 2 studiejaren zijn gericht op een intensieve yogabeoefening en het werken aan de persoonlijke ontwikkeling. De laatste 2 studiejaren zijn gericht op de yoga als levenswijze, aangevuld met de praktijk van het lesgeven.
De opbouw ziet er als volgt uit:

Een diepgaande persoonlijke ontwikkeling ondersteund door de Vedanta filosofie

Persoonlijke ontwikkeling Yoga als levenswijze
Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
Ontdekkingsfase Verwerkingsfase Integratiefase Toepassingsfase
Eenheid van lichaam en geest ervaren Innerlijke houding Integratie in het dagelijkse leven Overbrengen van het geleerde
Yoga ont-wikkeling door integratie van de Raja Yoga van Patanjali
met het vakkenpakket van de Stichting Yoga & Vedanta
Ethiek
(93 uur 17%)
Yama Filosofie Praktische filosofie Didactische vaardigheden Opzetten van een yogapraktijk
Zelfdiscipline
(62 uur 12%)
Niyama Toegepaste psychologie Voeding
Lichaamshouding
(240 uur 46%)
Asana Asana
Anatomie en fysiologie Indicatie/contra indicatie Persoonlijke presentatie Asana presentatie
Adembeheersing
(49 uur 10%)
Pranayama Pranayama
Asana
Zelfinkeer
(84 uur 15%)
Pratyahara Concentratie en meditatie Chakra-leer Studievoortgang Scriptiebegeleiding
Concentratie Beschouwing/meditatie Eenheid Dharana
Dhyana
Samadhi
Integratie en toepassing van alle vakken